Hurdanıza gerçek değerinde fiyatlandırma yapabilecek firmayı bulabilmek

İşe yaramaz hale gelmiş, kullanılır durumda olan veya olmayan eskimiş, yıpranmış ya da paslanmış olan birçok eşyanın veya maddenin, hurdacıların alıp ayrıştırma ve geri dönüştürme merkezlerine götürmesiyle, atık olarak değerlendirilen bu maddelerin eritilip yeniden kullanılır hale getirilmesi işlemine hurdacılık denir. Daha fazlasını oku