Firmamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” çerçevesinde vermiş olduğu Hurda Metal İşleme Lisansıyla hurdaların geri dönüşümünü sağlamaktadır.

Tesise getirilip işlenen bu atıklar, Atık Yönetiminin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-IV’üne göre madde 4.1.1’de listelenmiştir.

Tesise gelen Hurda Metal için uygulanan geri kazanım yöntemi kodları, aynı yönetmeliğin EK-II B’sine göre şu şekildedir: R4: Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü,

Tesisimizde bu tür hurdalar kesim, pres, paketleme gibi fiziki işlemlerden geçerek eritilmeye hazır hale getirilir.

Böylece metal hurdalarını eritme fabrikalarına göndererek ülke ekonomisine ve çevreye tekrar kazandırmaktadır.

Kablo Geri Dönüşüm

Sanayide talaşlı imalat sonucu oluşan yağlı metal talaşları Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde 12 01 20 kodu ile kontamine metaller ise 17 04 09 kodu ile tanımlanmıştır.

Tesisimizde bu tür yağlı metal talaşları kimyasallar bulunan sıcak su havuzlarında yıkayıp yağlarından arındırdıktan sonra yüksek basınçlı talaş presleme makinesinde presleyerek briket haline getiriyoruz.

Oluşan briketin yoğunluğu 5,5 g/cm3 çıkarken içerdiği tehlikeli yağ seviyesi %1, ‘in altına düşmektedir.

Kontamine metallerde de aynı yıkama işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde oluşan briketlenmiş talaş ve metaller demir çelik fabrikaları ve dökümhanelerde eritilerek ülke ekonomisine ve çevreye tekrar kazandırılmaktadır.

ATIK YÖNETİMİ

Cam, metal, plastik ve kağıt/karton gibi değerlendirilebilir atıklar çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler. Bu atıkların bir takım işlemlerden geçirildikten sonra ikinci bir hammadde olarak üretim sürecine sokulmasına Geri Dönüşüm denir.

Bu süreç her bir atık türü için malzemenin cins ve niteliğine göre farklılık gösterir. Geri kazanım terimi ise tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da içerdiği için biraz daha geniş kapsamlıdır. Değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye dönüştürülmesi işlemlerinin bütünü Geri Kazanım olarak adlandırılır.

Geri dönüştürülebilir atıklardan yeni ürün ve malzemeler üretmek için en temel konu bu atıkların oluşturdukları kaynakta temiz ve türlerine göre ayrılmış olarak biriktirilmesidir. Değerlendirilebilir atıklar, diğer atıklar ile karıştırılırsa kirleneceği için elde edilecek yeni ürünün kalitesi düşük olur.Bu nedenle geri dönüştürülebilir atıklar, diğer atıklardan yani çöplerden ayrı ve temiz olarak toplanmalıdır.

Elektronik Atıklar

Ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik eşyalara AEEE denir. AEEE Yönetmeliği’nde 6 kategoride yer alan ürünlerin kullanım ömrü dolduğu andaki bütün bileşenleri, unsurları ve içerdiği malzemeleri de AEEE kapsamındadır.

Atık kategorileri nelerdir?
1.Kategori : Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları (Klima, termosifon, derin dondurucu vb.)
2.Kategori : Büyük beyaz eşyalar (Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın vb.)
3.Kategori : Televizyon ve monitörler (LED, plazma ve tüplü televizyonlar, bilgisayar monitörleri vb.)
4.Kategori : Bilişim ve telekomünikasyon ve tüketici ekipmanları (Telefon, tablet, yazıcı, dizüstü bilgisayar, ses ve görüntü cihazları, müzik enstrümanları, vb.)
5.Kategori : Aydınlatma ekipmanları (floresan lambalar, ışık verme veya kontrolü için kullanılan ekipmanlar)
6.Kategori : Küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol aletleri (Tartı, matkap, testere, video oyunları, jetonla çalışan makinalar vb.)

Call Now ButtonAra